Wspieramy

Wierzymy, że realizacja założeń biznesowych jest nierozerwalnie połączona z niesieniem pomocy, dzieleniem się i wpływaniem na rozwój otoczenia w obrębie, którego pracujemy i żyjemy. Dlatego angażujemy się w liczne akcje charytatywne i nie tylko, w tym w pomoc dzieciom poprzez działalność na rzecz Fundacji „Ludzki Gest” Jakuba Błaszczykowskiego.

Relacjesą dla nas ważne

Pomocna dłoń
chętnie ją wyciągamy

Wspomagamy
poprzez licytacje

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie - 2020

Zakup środków pomocy medycznej przeznaczonych do walki z COVID- 19

MAR-KOT Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu — 2020

Środki na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z rodzin patologicznych.

Fundacja Tarkowskich Herbu "Klamry" - 2019

Środki przekazano dla Przedszkola i Domu Dziecka na zakup pomocy dydaktycznych, książek i zabawek.

Fundacja „Ludzki gest” Jakuba Błaszczykowskiego — 2019

Środki przekazano na wspieranie rozwoju talentów młodych ludzi, leczenie, rehabilitacje i pomoc socjalną.

Fundacja Tarkowskich Herbu "Klamry" - 2018

Środki przekazano dla Przedszkola i Domu Dziecka na zakup pomocy dydaktycznych, książek i zabawek.

Przedszkole Samorządowe nr 3 w Trzebini — 2017

Zakup pomocy dydaktycznych, książek, zabawek.

Fundacja „Ludzki gest” Jakuba Błaszczykowskiego — 2017

Środki przekazano na wspieranie rozwoju talentów młodych ludzi, leczenie, rehabilitacje i pomoc socjalną.

Fundacja Tarkowskich Herbu „Klamry” — 2017

Zakupienie dla dzieci artykułów sportowych, szkolnych, biurowych, książek, gier, puzzli, zabawek oraz pomocy dydaktycznych.

Fundacja „Ludzki gest” Jakuba Błaszczykowskiego — 2016

Środki przekazano na wspieranie rozwoju talentów młodych ludzi, leczenie, rehabilitacje i pomoc socjalną.

MAR-KOT Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu — 2016

Środki na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z rodzin patologicznych.