Polityka jakości

carSolutions®  Sp. z o.o. Sp. K.

Naszą misją jest dążenie do doskonałości w obsłudze naszych klientów poprzez ciągłe podnoszenie jakości oferowanych usług, a tym samym dążenie do statusu lidera.

Politykę Jakości carSolutions Sp. z o.o. Sp. k. wyznacza Klient i jako jedyny arbiter weryfikuje, potwierdza i wyznacza nowe kierunki rozwoju firmy. Pełne zadowolenie Klienta z jakości świadczonych usług jest naszym nadrzędnym celem. Politykę tą realizujemy poprzez ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, pełną gotowość do sprostania wszystkim oczekiwaniom Klienta opierając się na

NORMIE JAKOŚCI ISO 9001:2015 oraz Kodeksie Etyki Zawodowej, ponadto stałe doskonalenie infrastruktury firmy i zasobów ludzkich. Realizacja powyższego zapewniona jest poprzez osobisty wkład każdego pracownika w obszarze wykonywania swoich obowiązków jak i nadzór kierownictwa nad prawidłowością wykonywanych prac. Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest wdrożony i utrzymywany na stałym wysokim poziomie System Zarządzania Jakością.

Prezes Zarządu,Mariusz Zawadzki

Adam Jeż, V-ce Prezes Zarządu

Kraków, 01 grudnia 2018 r.